Elevhälsa

Charlotta Lidström

Specialpedagog. Mentor 20E.Desirè Sihlén

Speciallärare matematik. Mentor 18D.Joakim Runds

Rektor och huvudman. Svenska. Mentor 19D.

Telefon: 0708-76 17 07

Maria Granqvist

Skolsjuksköterska. Mentor 19DSara Norrhäll

Skolkurator. Mentor 18A.