Trygghetsteamet

På skolan finns ett trygghetsteam med representanter från alla klasser. Teamet leds av kurator Jenny, skolsköterska Josefine och socialpedagog Abbe. Vi ses några gånger per termin för att prata om och uppmärksamma otrygga miljöer på skolan och vi ordnar en trygghetsvandring varje år. Trygghetsteamet anordnar även aktivtiter för att öka gemenskapen på skolan som exempel kan nämnas skrämselpromenad på Halloween, uppmärksammande av förintelsens minnesdag och julpyssel.