Välkommen till Nyköpings Enskilda Grundskola!

 

Vi är en högstadieskola som funnits sedan 2019 och som ligger i nyrenoverade lokaler i Sunlight, centralt i Nyköping. Skolan kännetecknas av hög kvalitet, kunskap, trygghet och arbetsro. 

Nyköpings Enskilda Grundskola har ett nyfiket och undersökande lärande i fokus. Värdegrunden och allas lika värde är central och vi arbetar relationsskapande. 

Skolan ska ge eleverna verktyg för ett fortsatt lärande, en god hälsa och förståelse för hållbar utveckling.

 

Nyköpings Enskilda Grundskola ägs och drivs av Ann Larsson, Joakim Runds och Per Skogqvist, skolledare och lärare vid Nyköpings Enskilda Gymnasium och Nyköpings Enskilda Grundskola. 

 

 

Aktuellt:

Skolstart måndag 15 augusti.
Upprop på skolgården åk 7 - 13.00
Upprop åk 8, samling i klassrum - 11.00
Upprop åk 9, samling i klassrum - 9.00

Informationshäfte till skolans elever och vårdnadshavare

Här kan du se ett inlägg från SVT- där Per berättar om vikten av att ha självförtroende i matteinlärning .

361

Elever


Finns hos oss idag!
13

Klasser


Finns på skolan!
2250

härliga


lektionstimmar har varje elev!
40

Anställda


möter dig varje dag!