Elevrådet

Elevrådet består av elevrepresentanter från alla klasser som träffas kontinuerligt för att diskutera och lyfta frågor eleverna på skolan tycker är viktiga. Det kan vara frågor om trygghet, rastaktiviteter och undervisning.  Frågorna eleverna lyfter tas vidare till ledningen.