Skolan

Vi tror på en lagom stor skola.

Den stora skolan kan självklart skapa utrymme för fler valmöjligheter men samtidigt löper en sådan skola risk att tappa något som den mindre skolan har större möjligheter att ge. Vår skola skall vara en kontrast till anonymitet och vilsenhet. Hos oss skall man känna närhet och vikänsla. Det är en viktig förutsättning för ansvar, engagemang och motivation och därmed en levande demokrati. Närhet till beslut gör också att det ibland missbrukade ordet flexibilitet kan förverkligas. Vi har idag 360 elever på skolan, och fullt utbyggda kommer vi ha ca 400 elever.

Vi tror på trygghet och goda relationer.

Organisatoriskt utgör klasser med 28 elever basen för verksamheten. Med ett starkt mentorskap där eleverna träffar sina mentorer dagligen skapas trygghet och goda relationer och vi planerar, av samma skäl, för att samma lärare ska följa elevgrupperna under elevernas tid hos oss. Vi har en stark värdegrund som vi håller levande i vardagen och tror på tydliga ordningsregler. Som elev hos oss ska man känna sig som en del i en gemenskap och visshet i att vi verkar för att alla ska känna sig trygga och trivas.

Vi tror på samarbete.

Vår personal ägnar sig ständigt åt kollektivt utvecklingsarbete och vi tror på att vi lär av varandra. Detta ska även genomsyra arbetet i elevgrupperna och gemensamma projekt och aktiviteter ger eleverna insikter om samarbete, solidaritet och medmänsklighet.  

Vi tror att skolan skall ge starka upplevelser och engagemang.

Det man upplever med känsla och engagemang blir bestående. Vi vill därför måna om sådana upplevelser, Undervisningen skall vara engagerande och verklighetsnära. Att besöka verkligheten utanför skolan skall vara en viktig del i denna upplevelsebaserade inlärning.

Vi tror på koncentration och studiero.

Den lagom stora skolan ger större möjlighet till koncentration och studiero. Elever presterar och lär bäst i en miljö som är anpassad efter elevernas behov och vi satsar därför på goda lärmiljöer som alla på skolan håller efter och värnar om.

Vi tror på klarhet och tydlighet.

Vi har kontinuerliga uppföljningar av hur mål och verklighet stämmer överens.

Detta tror vi skapar en skola man trivs i!

 

 

Dokument där du kan läsa mer:

Pedagogisk plattform

Plan för arbete mot kränkande behandling

Skolans ordningsregler

 

Huvudmän är Joakim Runds, Ann Larsson och Per Skogqvist, skolledare och lärare vid Nyköpings Enskilda Gymnasium.