Trygghetsteamet

På skolan finns ett trygghetsteam med representanter från alla klasser samt några elevassistenter. Teamet leds av kurator Sara och skolsköterska Mia. Vi ses några gånger per termin för att prata om och uppmärksamma otrygga miljöer på skolan och vi ordnar en trygghetsvandring varje år. Trygghets grupper anordnar även aktivtiter för att öka gemenskapen på skolan som exempel kan nämnas skrämselpromenad på Halloween och Julpyssel.  

 

Via den här länken kan elever, föräldrar och personal göra anmälan om kränkande behandling: 

https://journal.prorenata.se/contactform/skolarum-ab/Incidentrapport_Nykopings_Enskilda_Grundskola